Snerydning

Vi har IKKE fælles snerydning. Du kan evt. ringe til TT Have & Parkservice på 21 49 90 70, hvis det er stikvejen I ønsker ryddet. Timepris vist nok 500 kr. + moms

Din pligt som grundejer er at holde stierne/fortovene ud for din grund. Desuden skal stikvejen ryddes ud til midten. Vendepladserne er som bedene fællesarealer – og dermed fælles forpligtelse. Ved voldsomt snefald er det selvfølgelig i orden, at bruge en del af vendepladserne til at lægge sneen på.