Velkommen til Stjernevejskvarteret

Velkommen til Stjernevejens Grundejerforening.

Her vil du finde informationer om det kvarter du bor i. Foreningen dækker den “oprindelige” udstykning af stjernevejskvarteret med Neptunvej i syd og Venusvej i nord. Husene bygget i 00’erne og ulige numre på Neptunvej er del af andre grundejerforeninger.

Vi afholder Generalforsamling 2023 på Hedensted Sognegård onsdag den 22/2-2023 kl. 19.30

Planeten Februar 2023
Regnskab 2022


Mailadresse ønskes fra alle:

Vi ønsker en mailadresse fra hver husstand. Denne vil blive brugt til fremsendelse af Planeten og til opkrævning af kontingent. Send din mail til stjerne@profibermail.dk og skriv vejnavn og nummer.

Stjernevejens Grundejerforening

Foreningens  formål:

At varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme” Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og vi opfordrer meget medlemmerne til at møde op og derigennem gøre deres indflydelse gældende.