Generel

Stjernevejens Grundejerforening dækker størstedelen af det bebyggede område der binder Hedensted og Løsning sammen.

Kvarterets stisystem fører til børnehaver, skole, ungdomsklub og Hedensted Centret med haller, motionscenter og svømmehal. I den anden ende af kvarteret er man i umiddelbar nærhed af sportsplads og spejderhytte. På vores egne grønne områder blev der i 2007/2008 etableret fodboldbane, legeplads og petanque-bane. På det grønne område mod Tranebokær findes en dam med ænder og lidt fisk.

Der er god busforbindelse til Horsens og Vejle fra 3 stoppesteder. Og for de motoriserede er der nem adgang til både motorvejen og den gamle hovedvej. I Hedensted er der station, hvor der kører tog mellem Århus og Fredericia samt bus mellem Horsens og Vejle.

Stjernevejens Grundejerforening stiftedes i 1975, og omfatter alle de gamle grundejere på Stjernevejene med undtagelse af de ulige numre på Neptunvej. I alt er vi 262 grundejere. De nye huse i rundingerne for enden af vejene har deres egne grundejerforeninger.

Affald

Storskrald, haveaffald o. lign. kan afleveres på Omladepladsen, Rimmerslundvej.

[showmap address=”Remmerslundvej 35, Løsning” marker=”1″ caption=”Genbrugsstation” sizeW=”500Pxpx” sizeH=”500px” map=”ROADMAP” zoom=”15″ scroll=”1″ street=”1″ scroll=”0″ street=”0″ zoomcontrol=”1″ pan=”0″ mapcontrol=”0″ overview=”0″]

/

Antenne og internet

Området har fællesantenne via HL-Net. Du kan finde yderlig information på HL-Net hjemmeside: www.hl-net.dk

HL-Net tilbyder bland selv tv-pakke gennem yousee. Se mere på www.yousee.dk

/

Fjernvarme

Hvis du har fjernvarme, er det fra Løsning Fjernvarme.
Du kan finde yderlig information på deres hjemmeside Forside (losningfjernvarme.dk)

/

Kirke

De fleste hører til Løsning Sogn (www.sogn.dk/loesning), men beboerne på Neptunvej hører til Hedensted Sogn(www.sogn.dk/hedensted).

/

Lys

Hvis der er problemer med gade- eller stilys kontaktes NRGI.

/

Omlægning og opretning af fliser, næste skridt

Der blev på generalforsamlingen i februar vedtaget at vores fliser i kvarteret skulle omlægges eller oprettes alt efter behov for at få et godt sti system igen.

Bestyrelsen har siden da arbejdet på at få klarlagt hvad der skulle til for at opnå dette. Vi har trukket på vores faste gartner og det er der kommet en lang liste ud af.
Ud fra den liste af ting der skal laves vil bestyrelsen ny gå videre med at indhente tilbud fra lokale leverandør, for herefter at kunne vælge den rette samarbejdspartner.

/

Opsætning af parabol op på dit hus

Når du opsætter en parabol opfordres du til at tage hensyn til dine naboer. Det er ikke sikkert de synes der en lige så pæn som dig.

Hvis du vil vide mere om de konkrete regler for opsætning af parabol så læs mere her.

/

Post

Vi bor alle i Løsning Postdistrikt, som har “butik” i Tips og Håndkøb på Vestergade – Løsning.

/

Renovation

Se tømningskalender for din husstand her Hedensted Kommunes RenoWeb Oversigt over affald

Husk at der normalt kræves at spanden køres ud til skel OG at håndtaget vender så skraldemanden kan tage den uden drejning. For alles bedste er det også vigtigt, at der ryddes for sne/gruses, så vi ikke igen risikerer at skraldemændene vender om.

/

Snerydning

Vi har IKKE fælles snerydning. 

Din pligt som grundejer er at holde stierne/fortovene ud for din grund. Desuden skal stikvejen ryddes ud til midten. Vendepladserne er som bedene fællesarealer – og dermed fælles forpligtelse. Ved voldsomt snefald er det selvfølgelig i orden, at bruge en del af vendepladserne til at lægge sneen på.

/

Sti projektet, oversigtsplan

På generalforsamlingen blev der fra flere af de fremmødte fremsat et ønske om at man kunne se hvilke stier der bliver renoveret de kommende år.

Her under kan du se oversigtet stierne og klikker du på billedet får du oversigten i pdf format som er lige til at printe ud.

Sti projekt oversigt

/

Vand

Alle i området er tilknyttet Hedensted Vandværk.  Vandets hårdhedsgrad er ca. 10
http://www.hedvand.dk/

/

Vedtægter er opdateret

På sidste års generalforsamling blev der vedtaget nogle forslag der bevirkede at vores vedtægter skulle ændres.

En opdaterede vedtægt er nu at finde her.

/

Skriv et svar