Generel

Stjernevejens Grundejerforening dækker størstedelen af det bebyggede område der binder Hedensted og Løsning sammen.

Kvarterets stisystem i fører til børnehaver, skole, ungdomsklub, bowlingcenter og Hedensted Centret med haller, motionscenter og svømmehal,. I den anden ende af kvarteret er man i umiddelbar nærhed af sportsplads og spejderhytte. På vores egne grønne områder blev der i 2007/2008 etableret fodboldbane, legeplads og petanque-bane. På det grønne område mod Tranebokær findes en dam med ænder og lidt fisk.

Der er god busforbindelse til Horsens og Vejle fra 3 stoppesteder. Og for de motoriserede er der nem adgang til både motorvejen og den gamle hovedvej. I Hedensted er der station.

Stjernevejens Grundejerforening stiftedes i 1975, og omfatter alle de gamle grundejere på Stjernevejene med undtagelse af de ulige numre på Neptunvej. I alt er vi 262 grundejere. De nye huse i rundingerne for enden af vejene har deres egne grundejerforeninger.

Affald

Storskrald, haveaffald o. lign. kan afleveres på Omladepladsen, Rimmerslundvej.

[showmap address=”Remmerslundvej 35, Løsning” marker=”1″ caption=”Genbrugsstation” sizeW=”500Pxpx” sizeH=”500px” map=”ROADMAP” zoom=”15″ scroll=”1″ street=”1″ scroll=”0″ street=”0″ zoomcontrol=”1″ pan=”0″ mapcontrol=”0″ overview=”0″]

/

Antenne og internet

Området har fællesantenne via Løsning Antenneforening. Derigennem kan der etableres bredbåndsforbindelse via Kjaergaard-nettet. Her er ligeledes mulighed for IP-telefoni.  Du kan finde yderlig information på Kjaergaard-net hjemmeside: www.lafnet.dk

Der er der ligeledes adgang til waoo for alle interesserede i området. Herigennem kan man få internet, telefoni og tv.Du kan finde yderlig information på waoo hjemmeside: http://waoo.dk/

/

Fjernvarme

Hvis du har fjernvarme, er det fra Hedensted Varmeværk.
Du kan finde yderlig information på deres hjemmeside www.hedensted-fjernvarme.dk

/

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 afholdes på Spisegaarden (Løsning) den 27/2 kl. 19.30
Der er frist for indsendelse af forslag den 1/2- 2017.

/

Kirke

De fleste hører til Løsning Sogn (www.sogn.dk/loesning), men beboerne på Neptunvej hører til Hedensted Sogn(www.sogn.dk/hedensted).

/

Lys

Hvis der er problemer med gade- eller stilys kontaktes NRGI.

/

Omlægning og opretning af fliser, næste skridt

Der blev på generalforsamlingen i februar vedtaget at vores fliser i kvarteret skulle omlægges eller oprettes alt efter behov for at få et godt sti system igen.

Bestyrelsen har siden da arbejdet på at få klarlagt hvad der skulle til for at opnå dette. Vi har trukket på vores faste gartner og det er der kommet en lang liste ud af.
Ud fra den liste af ting der skal laves vil bestyrelsen ny gå videre med at indhente tilbud fra lokale leverandør, for herefter at kunne vælge den rette samarbejdspartner.

/

Opsætning af parabol op på dit hus

Når du opsætter en parabol opfordres du til at tage hensyn til dine naboer. Det er ikke sikkert de synes der en lige så pæn som dig.

Hvis du vil vide mere om de konkrete regler for opsætning af parabol så læs mere her.

/

Post

Vi bor alle i Løsning Postdistrikt, som har “butik” i Tips og Håndkøb på Vestergade – Løsning.

/

Regnskab 2022

/

Renovation

Foregår Torsdage i lige uger. Husk at der normalt kræves at spanden køres ud til skel OG at håndtaget vender så skraldemanden kan tage den uden drejning. For alles bedste er det også vigtigt, at der ryddes for sne/gruses, så vi ikke igen risikerer at skraldemændene vender om.

/

Snerydning

Vi har IKKE fælles snerydning. Du kan evt. ringe til TT Have & Parkservice på 21 49 90 70, hvis det er stikvejen I ønsker ryddet. Timepris vist nok 500 kr. + moms

Din pligt som grundejer er at holde stierne/fortovene ud for din grund. Desuden skal stikvejen ryddes ud til midten. Vendepladserne er som bedene fællesarealer – og dermed fælles forpligtelse. Ved voldsomt snefald er det selvfølgelig i orden, at bruge en del af vendepladserne til at lægge sneen på.

/

Sti projektet, oversigtsplan

På generalforsamlingen blev der fra flere af de fremmødte fremsat et ønske om at man kunne se hvilke stier der bliver renoveret de kommende år.

Her under kan du se oversigtet stierne og klikker du på billedet får du oversigten i pdf format som er lige til at printe ud.

Sti projekt oversigt

/

Træ til afhentning i kvarteret

Grundejerforeningen skal i september have en del træer og i den forbindelse vil der være en del brænde der af forenings skal afhentes mod at i selv opskære det.

For de der er interesseret i at tage den i dette så send venligst en mail til næstformanden Steen Larsen, med dit navn, adresse og dit mobil nummer(Senest 7. september 2015).

Så vil vi efter bedst evne fordele det brænde der bliver mellem de interesserede.
Skulle der  være stor interesse for afhentningen af brændet, kan der blive tale om at ikke alle kan få, men så fordeler vi efter først til mølle princippet.

 

/

Vand

Alle i området er tilknyttet Hedensted Vandværk.  Vandets hårdhedsgrad er ca. 10
http://www.hedvand.dk/

/

Varsling om generalforsamling

Stjernevejens Grundejerforening holder i 2016 sin ordinære generalforsamling

mandag den 29. februar kl. 19.30

i Bondes Spisegård, Ny Skolegade 11 i Løsning

Dagsorden i henhold til § 8 i foreningens vedtægter, der også foreskriver, at forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Indkaldelse til generalforsamlingen med udførlig dagsorden, regnskab samt orientering om indkomne forslag vil blive udsendt i et nyt nummer af ”Planeten” i uge 6.

                                                             Bestyrelsen

/

Vedtægter er opdateret

På sidste års generalforsamling blev der vedtaget nogle forslag der bevirkede at vores vedtægter skulle ændres.

En opdaterede vedtægt er nu at finde her.

/

Skriv et svar