Medlems bladet Planeten

Planeten er grundejerforeningens informations blad der udkommer minimum 1 gang om året.
Her i vil du kunne finde vigtige informationer fra bestyrelsen. Det er også sammen med dette at indbetalings kortet til foreningen uddeles en gang om året.

Planeten med indkaldelse til Generalforsamling er nu omdelt

Der er ikke kommet forslag rettidigt.

Bestyrelsen modtog 8/2-18 – 8 dage efter fristens udløb – 3 forslag fra Stig, som
det bliver overladt til generalforsamlingen at afgøre, hvad der skal ske
med, da det er for sent – ifølge vedtægterne -til at de kan komme med på
dagsordenen til generalforsamlingen.

HUSK Generalforsamlingen bliver i år afholdt i Hedensted Centret.  28/2-2018 kl. 19.30.

/

PLANETEN april 2017 er i ude

Den nyeste udgave af Planeten er på vej ud til jer med girokort til betaling af årets kontingent, samt nyt fra bestyrelsen

Du kan også læse Planeten her

/

PLANETEN februar 2017 er i ude

Den nyeste udgave af Planeten er delt ud til jer med information om generalforsamling, heriblandt dagsorden, indkommende forslag samt formandens beretning.

Du kan også læse Planeten her.

/

PLANETEN februar 2016 er i ude

Den nyeste udgave af Planeten er delt ud til jer med information om generalforsamling, heriblandt dagsorden, indkommende forslag samt formandens beretning.

Du kan også læse Planeten her.

/

PLANETEN august 2015 er i postkassen

Den nyeste udgave af Planeten er delt ud til jer alle sammen med det årlige girokort til betaling af kontingent. Husk at betale kontingentet i tide så vi undgår unødvendig administration.

Du kan også læse Planeten.

/

Skriv et svar