Snerydning

Vi har IKKE fælles snerydning. 

Din pligt som grundejer er at holde stierne/fortovene ud for din grund. Desuden skal stikvejen ryddes ud til midten. Vendepladserne er som bedene fællesarealer – og dermed fælles forpligtelse. Ved voldsomt snefald er det selvfølgelig i orden, at bruge en del af vendepladserne til at lægge sneen på.

27. august er der fiskedag

Datoen for årets fiskedag er på plads, så sæt kryds i kalenderen:

Søndag den 27. august kl. 10-13

Vi ses og håber på at der i år bliver fanget mange og store fisk.

10. september er der fiskedag

Datoen for årets fiske dag er på plads, så sæt kryds i kalenderen:

Lørdag den 10. september kl. 10-13

Vi ses og håber på at der i år bliver fanget mange og store fisk.

Sti projektet, oversigtsplan

På generalforsamlingen blev der fra flere af de fremmødte fremsat et ønske om at man kunne se hvilke stier der bliver renoveret de kommende år.

Her under kan du se oversigtet stierne og klikker du på billedet får du oversigten i pdf format som er lige til at printe ud.

Sti projekt oversigt

Omlægning af fliser på Merkurvej og Venusvej

Vi skal i gang med 1. etape af vores flise projekt i kvarteret.
1. etape bliver på Merkurvej og Venusvej og planen er, at så snart vejret og gartneren har tid går de i gang.

For at få det optimale ud af denne projekt skal vi have alle hække ud mod stien på Merkurvej og Venusvej klippet ind så vi får et godt og ensartet resultat.
Bestyrelsen vil i den kommende uges tid gennem gå de 2 veje og tage kontakt til de grundejer hvor vi mener det er nødvendigt med en klipning.

Vi minder endnu en gang om at når der igen bliver sået græs er det optil den enkelte grundejer at få vandet og fjernet ukrudt i den ny sået græs.