Planeten med indkaldelse til Generalforsamling er nu omdelt

Der er ikke kommet forslag rettidigt.

Bestyrelsen modtog 8/2-18 – 8 dage efter fristens udløb – 3 forslag fra Stig, som
det bliver overladt til generalforsamlingen at afgøre, hvad der skal ske
med, da det er for sent – ifølge vedtægterne -til at de kan komme med på
dagsordenen til generalforsamlingen.

HUSK Generalforsamlingen bliver i år afholdt i Hedensted Centret.  28/2-2018 kl. 19.30.