Sti projektet, oversigtsplan

På generalforsamlingen blev der fra flere af de fremmødte fremsat et ønske om at man kunne se hvilke stier der bliver renoveret de kommende år.

Her under kan du se oversigtet stierne og klikker du på billedet får du oversigten i pdf format som er lige til at printe ud.

Sti projekt oversigt

Varsling om generalforsamling

Stjernevejens Grundejerforening holder i 2016 sin ordinære generalforsamling

mandag den 29. februar kl. 19.30

i Bondes Spisegård, Ny Skolegade 11 i Løsning

Dagsorden i henhold til § 8 i foreningens vedtægter, der også foreskriver, at forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Indkaldelse til generalforsamlingen med udførlig dagsorden, regnskab samt orientering om indkomne forslag vil blive udsendt i et nyt nummer af ”Planeten” i uge 6.

                                                             Bestyrelsen

Omlægning og opretning af fliser, næste skridt

Der blev på generalforsamlingen i februar vedtaget at vores fliser i kvarteret skulle omlægges eller oprettes alt efter behov for at få et godt sti system igen.

Bestyrelsen har siden da arbejdet på at få klarlagt hvad der skulle til for at opnå dette. Vi har trukket på vores faste gartner og det er der kommet en lang liste ud af.
Ud fra den liste af ting der skal laves vil bestyrelsen ny gå videre med at indhente tilbud fra lokale leverandør, for herefter at kunne vælge den rette samarbejdspartner.

Træ til afhentning i kvarteret

Grundejerforeningen skal i september have en del træer og i den forbindelse vil der være en del brænde der af forenings skal afhentes mod at i selv opskære det.

For de der er interesseret i at tage den i dette så send venligst en mail til næstformanden Steen Larsen, med dit navn, adresse og dit mobil nummer(Senest 7. september 2015).

Så vil vi efter bedst evne fordele det brænde der bliver mellem de interesserede.
Skulle der  være stor interesse for afhentningen af brændet, kan der blive tale om at ikke alle kan få, men så fordeler vi efter først til mølle princippet.

 

Opsætning af parabol op på dit hus

Når du opsætter en parabol opfordres du til at tage hensyn til dine naboer. Det er ikke sikkert de synes der en lige så pæn som dig.

Hvis du vil vide mere om de konkrete regler for opsætning af parabol så læs mere her.

Lys

Hvis der er problemer med gade- eller stilys kontaktes NRGI.