Vedtægter er opdateret

På sidste års generalforsamling blev der vedtaget nogle forslag der bevirkede at vores vedtægter skulle ændres.

En opdaterede vedtægt er nu at finde her.