Velkommen til Stjernevejskvarteret

Velkommen til Stjernevejens Grundejerforening. Her vil du finde informationer om det kvarter du bor i. Foreningen dækker den “oprindelige” udstykning af stjernevejskvarteret med Neptunvej i syd og Venusvej i nord. Husene bygget i 00’erne og ulige numre på Neptunvej er del af andre grundejerforeninger.

Hjælp med at samle ind til en Hjertestarter via Hjerteforeningen
Brug et af følgende links:

Bent:                    https://digital.landsuddeling.dk/indsamlinger/b60d88

Louise:                https://digital.landsuddeling.dk/indsamlinger/03516d 

Stine:                   https://digital.landsuddeling.dk/indsamlinger/f6743a

Jeff:                      https://digital.landsuddeling.dk/indsamlinger/d80f9e#.Yf-jq8Ev-bo.link

Hjertestarteren vil blive placeret ved busstoppestedet midt på Stjernevejen, således den er nem at hente både hvis hjælperen kommer fra kvarteret og fra Hedensted eller Løsning.

Mailadresse ønskes fra alle:

Vi ønsker en mailadresse fra hver husstand. Denne vil blive brugt til fremsendelse af Planeten og til opkrævning af kontingent. Send din mail til stjerne@profibermail.dk og skriv vejnavn og nummer.

Stjernevejens Grundejerforening

Foreningens  formål:

At varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme” Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og vi opfordrer meget medlemmerne til at møde op og derigennem gøre deres indflydelse gældende.