Snerydning

Vi har IKKE fælles snerydning. 

Din pligt som grundejer er at holde stierne/fortovene ud for din grund. Desuden skal stikvejen ryddes ud til midten. Vendepladserne er som bedene fællesarealer – og dermed fælles forpligtelse. Ved voldsomt snefald er det selvfølgelig i orden, at bruge en del af vendepladserne til at lægge sneen på.

Sti projektet, oversigtsplan

På generalforsamlingen blev der fra flere af de fremmødte fremsat et ønske om at man kunne se hvilke stier der bliver renoveret de kommende år.

Her under kan du se oversigtet stierne og klikker du på billedet får du oversigten i pdf format som er lige til at printe ud.

Sti projekt oversigt

Omlægning og opretning af fliser, næste skridt

Der blev på generalforsamlingen i februar vedtaget at vores fliser i kvarteret skulle omlægges eller oprettes alt efter behov for at få et godt sti system igen.

Bestyrelsen har siden da arbejdet på at få klarlagt hvad der skulle til for at opnå dette. Vi har trukket på vores faste gartner og det er der kommet en lang liste ud af.
Ud fra den liste af ting der skal laves vil bestyrelsen ny gå videre med at indhente tilbud fra lokale leverandør, for herefter at kunne vælge den rette samarbejdspartner.

Opsætning af parabol op på dit hus

Når du opsætter en parabol opfordres du til at tage hensyn til dine naboer. Det er ikke sikkert de synes der en lige så pæn som dig.

Hvis du vil vide mere om de konkrete regler for opsætning af parabol så læs mere her.

Lys

Hvis der er problemer med gade- eller stilys kontaktes NRGI.

Affald

Storskrald, haveaffald o. lign. kan afleveres på Omladepladsen, Rimmerslundvej.

[showmap address=”Remmerslundvej 35, Løsning” marker=”1″ caption=”Genbrugsstation” sizeW=”500Pxpx” sizeH=”500px” map=”ROADMAP” zoom=”15″ scroll=”1″ street=”1″ scroll=”0″ street=”0″ zoomcontrol=”1″ pan=”0″ mapcontrol=”0″ overview=”0″]