Generalforsamling 2014

Årsberetning for 2013 fremlagt af formanden Conny Troelsen ses her.
Regnskabet for 2013 fremlagt af kasser Mogens Hansen kan ses her.

Et godkendt referat fra Generalforsamling kan ses her.