Vedr. brev udsendt af kommunen til grundejerne i Stjernevejens Grundejerforening

I har alle i denne måned modtaget et brev: .”Administrationsgrundlag for håndhævelsen af deklarationen”, som når man åbner det er stilet til formanden i Stjernevejens Grundejerforening
Administrationsgrundlaget er et resultat af den forespørgsel Bestyrelsen havde rettet til Teknisk Afdeling, fordi vi ønskede en deklaration, der var nemmere at læse. Vi ønskede at forkorte deklarationen og bringe den i overensstemmelse med nutiden, f.eks. at få fjernet al tekst i forbindelse med anlæg af området og ved enkelte ændringer. Da det er en ret omkostelig affære (ca. 1000 kr. pr husstand) at lave ny deklaration, valgte vi at se bort fra denne løsning. I stedet har Teknisk Forvaltning lavet Administrationsgrundlaget. Dele af dette kræver dog nok en forklaring fra Bestyrelsen.

Hække og levende hegn:
Vi ønskede, at der ikke var krav om hæk af 1½ m. højde ud mod stikvej, som det er nu iht. §6 stk 1 og §9 stk 2. Det de svarer, er at man må benytte anden form for levende hegn end hæk, men det skal stadig være grønt. Vi vil som forening ikke skride ind overfor at det er lavere end de 1½ meter mod stikvej, men det kan ikke komme til at stå i deklaration og heller ikke i Administrationsgrundlag fra Hedensted Kommune.

Fællesbede:
Det vi havde bedt om var at de nuværende fællesbede måtte benyttes til parkering under visse forbehold. Så en indskrivning og samtidig udvidelse af de ”regler” der i forvejen er omkring bedene. Det har altid været udlagt til grundejerne på den enkelte stikvej i fællesskab at stå for vedligehold og det er det fortsat. Såfremt arealet ønskes benyttet til gæsteparkering (altså ikke dagligt og ikke til opbevaring) så skal I på den enkelte stikvej blive enige og I skal selv betale og forestå arbejdet med at lægge græsarmering. Der må ikke lægges fliser, da vi så får problemer med kloakkerne.

Bredde af indkørsler:
Her er givet lovning på, at se positiv på ansøgninger om udvidelse af bredde på indkørsel fra 4m til 5m. Der skal dog stadig søges om ændringen. Når vi havde bedt om tilladelse til mere end en overkørsel, var det for at gøre det nemmere for alle at få campingvogne o.lign. ind på egen grund.

Træerne langs Stjernevejen:
Beskæring af disse træer foretages af kommunen på ydersiden. Yderligere vedligeholdelse er fortsat udlagt far Grundejerforeningen til den enkelte parcelejer, som derfor står for beskæring/udtyndning /efterbeplantning under hensyn til at bæltet skal bestå i sin oprindelige bredde.

Påtaleret:
Vi havde måske fået skrevet dette for dårligt, men vi har ikke bedt om at få påtaleretten. Det vi bad om var, at hvis kommunen, som tidligere, delegerede påtaleretten til os, ville vi have det på skrift. Som deklarationen er, kan de delegere og trække tilbage igen. Dette er uholdbart, da vi så aldrig ved hvor vi står. I kan stadig forvente henvendelser fra os ved manglende vedligehold, idet de ikke vil gå ind i sagen medmindre vi har prøvet at løse det grundejerne imellem. Bestyrelsen ved så bare nu, at vi kan forvente at Kommunen vil overtage, hvis forholdene ikke bliver bragt i orden – og det er vi godt tilfredse med.

Tilslutning til fælles antenneanlæg:
Dette afsnit beskriver i grunden kun at det ikke længere er lovligt at skrive sådan i lokalplaner mm.

Vi beklager hvis alt dette har bragt mere forvirring end gavn. Det har aldrig været hensigten.