Guide til vedligehold, Fællesarealer

Fællesarealer.  Dvs. vendepladser og bed på hver enkelt stikvej.

Disse områder er beboerne på stikvejen alle ansvarlige for, så husk at hjælpe hinanden. Hvis der fældes/plantes bør alle på vejen være involveret.

Rigtig mange steder er bede/græsarealer flot holdt. Dog er der problem med kanten mellem sf-sten og kantsten.

Vedligehold_Common
Dette fællesareal trænger til en kærlig hånd.

 

Det er IKKE TILLADT at parkere på græsområder. Oprindelig var der beplantning i disse områder, og vi vil tilråde en smule beplantning evt. langs kant, for at gøre det indlysende, at det ikke er et parkerings areal.
Ifølge administrationsgrundlaget fra 2014, kan græsområderne omdannes til parkering, men det kræver at der etableres græsarmering, så der stadig er vandafledning og grønt udtryk bevares. Udgift til dette må grundejerne på den enkelte stikvej selv afholde.

Vendepladser skal ikke bruges til opmagasinering af trailere, campingvogne, gamle biler o.lign. Disse ting må ind på egen grund, eller der må findes egnet sted til dem. Ligeledes er de ikke beregnet til parkering af varebiler eller fast parkering af egne biler. Som beskrevet i deklarationen, skal man have parkeringsareal på egen grund.

Skriv et svar