Guide til vedligehold, Den enkeltes ansvar

Den enkelte har ansvar for hæk, fliser og græsrabat ud for egen grund hele vejen rundt.

Det vil sige hæk skal holdes klippet så det er muligt at bruge fortovet i fuld bredde. Også hække ud til græsrabatter skal klippes. Træer skal være klippet, så der er en fri højde fra fortov til de nederste grene på mindst 2,80 m. Over kørebanen og den yderste del af rabatten skal frihøjden være 4,20 m. (mål som kommunens generelle vejledning).

Fortove både langs vej og på stier skal holdes fri for ukrudt. På stierne skal kant mellem græs og fortov hakkes, så fliserne ikke ender med at tippe. Myrebekæmpelse og snerydning på fortove/stier hører også til den enkeltes ansvar.

En lille ting, som er et problem mange steder er kanten mellem sf-sten og kantsten. Her vokser meget ukrudt og ubehandlet tipper det sf-stenene.

For græsrabatterne (også om mod stierne) gælder, at de skal klippes jævnligt, således det ikke ender som ukrudtsmarker. Der bør ikke parkeres biler med det ene sæt dæk oppe på græsset. Kantstene bliver kørt i stykker og græsrabatten bliver ujævn. Hvis skaden er sket skal de rettes op og eftersås med græs.

Mange græsrabatter har været gravet op og de forskellige selskaber er blevet bedt om at genoprette – MEN det er også vigtigt at den enkelte hjælper tingene lidt på vej. En nyplantet græsrabat, der ikke bliver slået, vil blive overtaget af ukrudt. En del grundejere klager over, at det er for ulækkert at slå græsset, fordi der ligger så mange hundeefterladenskaber. Så KÆRE HUNDEEJERE, vær søde at huske posen når I går tur, så vi igen kan få et kvarter, der ser pænt ud.

Skriv et svar