Sne rydning af den “gamle” skole sti

Som vi skrev for en uge siden var kommunen stoppet med at rydde den “gamle” skole sti og i den forbindelse har bestyrelse været i kontakt med kommunen for at gøre indsigelser mod at de har stoppet med det, stik i mod hvad vi var blevet lovet ifb. med anlæggelse af den nye skole sti.

Til det svare kommunen:

…vintervedligeholdelsen gennemføres uændret i  den igangværende vintersæson i forhold til tidligere praksis for den ”gamle” sti.

Det betyder at de genoptager snerydning, men de skriver også følgende:

…overordnede vedligeholdelsesplaner for kommunens samlede vej- og stinet skal i gang med en revision af den nuværende praksis, herunder inddeling i en stiklassificering der skaber de fremadrettede rammer for vedligeholdelsesniveauerne.

Det betyder at vi ikke er garanteret snerydning fremover. Bestyrelsen  vil gøre alt hvad vi kan for at vedligeholdelsen af den “gamle” skole bibeholdes i dens nuværende form, men intet er givet på forhånd.

Sker der noget nyt i sagen opdatere vi jer naturligvis hurtigst muligt.