Generalforsamling 2015

Årsberetning for 2014 fremlagt af formanden Conny Troelsen ses her.
Regnskabet for 2014 fremlagt af kasser Mogens Hansen kan ses her.

Et godkendt referat fra Generalforsamling kan ses her.