Varsling om generalforsamling

Stjernevejens Grundejerforening holder i 2016 sin ordinære generalforsamling

mandag den 29. februar kl. 19.30

i Bondes Spisegård, Ny Skolegade 11 i Løsning

Dagsorden i henhold til § 8 i foreningens vedtægter, der også foreskriver, at forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Indkaldelse til generalforsamlingen med udførlig dagsorden, regnskab samt orientering om indkomne forslag vil blive udsendt i et nyt nummer af ”Planeten” i uge 6.

                                                             Bestyrelsen

Sne rydning af den “gamle” skole sti

Som vi skrev for en uge siden var kommunen stoppede med at rydde den “gamle” skole sti og i den forbindelse har bestyrelse været i kontakt med kommunen for at gøre indsigelser mod at de har stoppet med det stik i mod hvad vi var blevet lovet ifb. med anlæggelse af den nye skole sti.

Til det svare kommunen:

…vintervedligeholdelsen gennemføres uændret i  den igangværende vintersæson i forhold til tidligere praksis for den ”gamle” sti.

Det betyder at de genoptager snerydning, men de skriver også følgende:

…overordnede vedligeholdelsesplaner for kommunens samlede vej- og stinet skal i gang med en revision af den nuværende praksis, herunder inddeling i en stiklassificering der skaber de fremadrettede rammer for vedligeholdelsesniveauerne.

Det betyder at vi ikke er garanteret snerydning fremover. Bestyrelsen  vil gøre alt hvad vi kan for at vedligeholdelsen af den “gamle” skole bibeholdes i dens nuværende form, men intet er givet på forhånd.

Sker der noget nyt i sagen opdatere vi jer naturligvis hurtigst muligt.

Kommunen rydder ikke sne på den “gamle” skolesti

I sommers fik vi en ny skolesti bag om stjernevejskvarteret. Det er blevet en fantastisk sti som mange bruge dagligt.

Med etableringen af en ny skolesti betyder dette desværre at den “gamle” skolesti er blevet glemt af kommunen og derfor ikke ryddet.  Vi er pt. i dialog med kommunen om dette, da vi er blevet lovet at den nye skolesti ikke skulle ændre på dette. Men indtil vi har fået svar fra kommunen om at de vil genoptage snerydningen eller ej er det den enkelte grundejer der skal klare snerydningen.

Så er du nabo til den “gamle” skolesti så  skal du i gang med skov og feje. Hvis du er i tvivl om du er berørt kan du se hvor den “gamle” skole sti går herunder:
Gammel skolesti

 

Omlægning og opretning af fliser, næste skridt

Der blev på generalforsamlingen i februar vedtaget at vores fliser i kvarteret skulle omlægges eller oprettes alt efter behov for at få et godt sti system igen.

Bestyrelsen har siden da arbejdet på at få klarlagt hvad der skulle til for at opnå dette. Vi har trukket på vores faste gartner og det er der kommet en lang liste ud af.
Ud fra den liste af ting der skal laves vil bestyrelsen ny gå videre med at indhente tilbud fra lokale leverandør, for herefter at kunne vælge den rette samarbejdspartner.

Kom til Indvielse af stiprojektet “Flere på cykel mellem Løsning og Hedensted”

Hedensted kommune har i dag send en invitation ud til indvielse af den ny cykelsti bag kvarteret.

De skriver:

Anlægsarbejderne med etablering af en sikker stirute mellem Hedensted og Løsning er nu ved at nå sin afslutning.
Indvielsen af cykelruten Hedensted – Løsning gennemføres mandag d. 28. september 2015 kl. 13.30 – 16.00.
Vi håber at rigtig mange af jer kunne have lyst til at deltage i hele eller dele af dagens aktiviteter.  – så find cyklen frem og kom.

Se det komplette program her

Fiskedag vel overstået

Traditionen tro blev der afhold den årlige fiskedag ved vores lokale sø. De fremmødte kunne hurtig konstatere at der var brug for det varme tøj, da det blæste godt fra nordvest.

Det kan måske også have betydning for antallet af fremmødte for kun 7 var mødt frem da konkurrencen begyndte. Som dagen skred frem steg antallet af deltager, men det helt store tilløbs stykke blev det aldrig. Til de frem mødte var der mulighed for at nyde en øl eller vand som grundejer foreningen havde sørget for.

Arrangør Thomas Schytt havde i den forgange uge sørget for at 70-80 ørreder i størrelsen ½ til 4 kg var blevet sat ud i søen så der skulle være rig mulighed for få fangst. Til trods for dette måtte vi ved konkurrencens slut konstatere at dagens fangst blev: 3 aborre og 2 geder. Thomas Schytt delte herefter præmier ud til følgende kategorier:

  • Den første fisk fanget.
  • Den tungeste fanget.
  • Den største fisk fanget af et barn.
  • Den største fisk fanget af en voksen.

Træ til afhentning i kvarteret

Grundejerforeningen skal i september have en del træer og i den forbindelse vil der være en del brænde der af forenings skal afhentes mod at i selv opskære det.

For de der er interesseret i at tage den i dette så send venligst en mail til næstformanden Steen Larsen, med dit navn, adresse og dit mobil nummer(Senest 7. september 2015).

Så vil vi efter bedst evne fordele det brænde der bliver mellem de interesserede.
Skulle der  være stor interesse for afhentningen af brændet, kan der blive tale om at ikke alle kan få, men så fordeler vi efter først til mølle princippet.

 

Blå Flag arrangement ved Trampekær Sø

Naturfrednings foreningen, Hedensted kommune og Dykanden var i dag forbi vores lokale sø.
Der gav de mulighed for at sejle i kano, lave snobrød, fange insekter i luft og vand og ikke mindst få svaret på hvor dyb er søen.
Til det sidste blev svaret 1.9 m på det dybeste sted.
Der var god deltagelse og vejret var med arrangør og deltager.

Vil du vide mere om Blå Flag arrangenenter så se mere her