10. september er der fiskedag

Datoen for årets fiske dag er på plads, så sæt kryds i kalenderen:

Lørdag den 10. september kl. 10-13

Vi ses og håber på at der i år bliver fanget mange og store fisk.

Sti projektet, oversigtsplan

På generalforsamlingen blev der fra flere af de fremmødte fremsat et ønske om at man kunne se hvilke stier der bliver renoveret de kommende år.

Her under kan du se oversigtet stierne og klikker du på billedet får du oversigten i pdf format som er lige til at printe ud.

Sti projekt oversigt

Omlægning af fliser på Merkurvej og Venusvej

Vi skal i gang med 1. etape af vores flise projekt i kvarteret.
1. etape bliver på Merkurvej og Venusvej og planen er, at så snart vejret og gartneren har tid går de i gang.

For at få det optimale ud af denne projekt skal vi have alle hække ud mod stien på Merkurvej og Venusvej klippet ind så vi får et godt og ensartet resultat.
Bestyrelsen vil i den kommende uges tid gennem gå de 2 veje og tage kontakt til de grundejer hvor vi mener det er nødvendigt med en klipning.

Vi minder endnu en gang om at når der igen bliver sået græs er det optil den enkelte grundejer at få vandet og fjernet ukrudt i den ny sået græs.

 

Sne rydning af den “gamle” skole sti

Som vi skrev for en uge siden var kommunen stoppet med at rydde den “gamle” skole sti og i den forbindelse har bestyrelse været i kontakt med kommunen for at gøre indsigelser mod at de har stoppet med det, stik i mod hvad vi var blevet lovet ifb. med anlæggelse af den nye skole sti.

Til det svare kommunen:

…vintervedligeholdelsen gennemføres uændret i  den igangværende vintersæson i forhold til tidligere praksis for den ”gamle” sti.

Det betyder at de genoptager snerydning, men de skriver også følgende:

…overordnede vedligeholdelsesplaner for kommunens samlede vej- og stinet skal i gang med en revision af den nuværende praksis, herunder inddeling i en stiklassificering der skaber de fremadrettede rammer for vedligeholdelsesniveauerne.

Det betyder at vi ikke er garanteret snerydning fremover. Bestyrelsen  vil gøre alt hvad vi kan for at vedligeholdelsen af den “gamle” skole bibeholdes i dens nuværende form, men intet er givet på forhånd.

Sker der noget nyt i sagen opdatere vi jer naturligvis hurtigst muligt.

Kommunen rydder ikke sne på den “gamle” skolesti

I sommers fik vi en ny skolesti bag om stjernevejskvarteret. Det er blevet en fantastisk sti som mange bruge dagligt.

Med etableringen af en ny skolesti betyder dette desværre at den “gamle” skolesti er blevet glemt af kommunen og derfor ikke ryddet.  Vi er pt. i dialog med kommunen om dette, da vi er blevet lovet at den nye skolesti ikke skulle ændre på dette. Men indtil vi har fået svar fra kommunen om at de vil genoptage snerydningen eller ej er det den enkelte grundejer der skal klare snerydningen.

Så er du nabo til den “gamle” skolesti så  skal du i gang med skov og feje. Hvis du er i tvivl om du er berørt kan du se hvor den “gamle” skole sti går herunder:
Gammel skolesti