Invitation til generalforsamling 2019

Til alle beboere på stjernevejen.

Generalforsamlingen 2019 afholdes tirsdag den 26/2-2019 kl. 19.30 i Hedensted centret. (der vil blive sat skilte op med anvisning til lokale) 

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1 februar kl.23.59.

Da der ofte bliver diskuteret og besluttet ting, som har indflydelse på hele kvarteret vil bestyrelsen gerne opfordre alle til at komme og give deres holdninger og også meget gerne nye tilflyttere, som måske har nogle nye ideer. 

Med venlig hilsen

Michelle Jensen

Bestyrelsen