Varsling om generalforsamling

Stjernevejens Grundejerforening holder i 2016 sin ordinære generalforsamling

mandag den 29. februar kl. 19.30

i Bondes Spisegård, Ny Skolegade 11 i Løsning

Dagsorden i henhold til § 8 i foreningens vedtægter, der også foreskriver, at forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Indkaldelse til generalforsamlingen med udførlig dagsorden, regnskab samt orientering om indkomne forslag vil blive udsendt i et nyt nummer af ”Planeten” i uge 6.

                                                             Bestyrelsen