Invitation til generalforsamling 2019

Til alle beboere på stjernevejen.

Generalforsamlingen 2019 afholdes tirsdag den 26/2-2019 kl. 19.30 i Hedensted centret. (der vil blive sat skilte op med anvisning til lokale) 

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1 februar kl.23.59.

Da der ofte bliver diskuteret og besluttet ting, som har indflydelse på hele kvarteret vil bestyrelsen gerne opfordre alle til at komme og give deres holdninger og også meget gerne nye tilflyttere, som måske har nogle nye ideer. 

Med venlig hilsen

Michelle Jensen

Bestyrelsen

Planeten med indkaldelse til Generalforsamling er nu omdelt

Der er ikke kommet forslag rettidigt.

Bestyrelsen modtog 8/2-18 – 8 dage efter fristens udløb – 3 forslag fra Stig, som
det bliver overladt til generalforsamlingen at afgøre, hvad der skal ske
med, da det er for sent – ifølge vedtægterne -til at de kan komme med på
dagsordenen til generalforsamlingen.

HUSK Generalforsamlingen bliver i år afholdt i Hedensted Centret.  28/2-2018 kl. 19.30.

Generalforsamling 2018

Årets generalforsamling bliver afholdt 28/2- 2018.

OBS. det er i Hedensted Centret mødelokale Ulven (indgang B).

Forslag fremsendes til bestyrelsen senest 1/2-2018 hvis de ønskes behandlet på generalforsamlingen.

27. august er der fiskedag

Datoen for årets fiskedag er på plads, så sæt kryds i kalenderen:

Søndag den 27. august kl. 10-13

Vi ses og håber på at der i år bliver fanget mange og store fisk.