Affald

Storskrald, haveaffald o. lign. kan afleveres på Omladepladsen, Rimmerslundvej.

Post

Vi bor alle i Løsning Postdistrikt, som har “butik” i Tips og Håndkøb på Vestergade – Løsning.

Antenne og internet

Området har fællesantenne via Løsning Antenneforening. Derigennem kan der etableres bredbåndsforbindelse via Kjaergaard-nettet. Her er ligeledes mulighed for IP-telefoni.  Du kan finde yderlig information på Kjaergaard-net hjemmeside: www.lafnet.dk

Der er der ligeledes adgang til waoo for alle interesserede i området. Herigennem kan man få internet, telefoni og tv.Du kan finde yderlig information på waoo hjemmeside: http://waoo.dk/

Renovation

Foregår Torsdage i lige uger. Husk at der normalt kræves at spanden køres ud til skel OG at håndtaget vender så skraldemanden kan tage den uden drejning. For alles bedste er det også vigtigt, at der ryddes for sne/gruses, så vi ikke igen risikerer at skraldemændene vender om.

Snerydning

Vi har IKKE fælles snerydning. Du kan evt. ringe til TT Have & Parkservice på 21 49 90 70, hvis det er stikvejen I ønsker ryddet. Timepris vist nok 500 kr. + moms

Din pligt som grundejer er at holde stierne/fortovene ud for din grund. Desuden skal stikvejen ryddes ud til midten. Vendepladserne er som bedene fællesarealer – og dermed fælles forpligtelse. Ved voldsomt snefald er det selvfølgelig i orden, at bruge en del af vendepladserne til at lægge sneen på.